A Little History of Economics (Little Histories)

£9.9
FREE Shipping

A Little History of Economics (Little Histories)

A Little History of Economics (Little Histories)

RRP: £99
Price: £9.9
£9.9 FREE Shipping

In stock

We accept the following payment methods

Description

What he wanted, of course, was women to be equally enslaved to his collective farming and backyard steel production economy that led to famine, starvation and total ruin for China in the 1950s through to the early 1970s. Madeline, please be informed that the Philosophy book mentions ONLY ONE woman philosopher, Hannah Arendt (page 208-213). Hơn nữa, trong một xã hội mà đa phần mọi người có thu nhập giống nhau, sự hài lòng sẽ cao, và mọi người sẽ có mong muốn làm việc nhiều hơn khi so sánh với các xã hội mà ở đó, đa phần mọi người không thể có cuộc sống tốt hơn khi họ chăm chỉ.

với Malynes, căn bệnh của nền kinh tế Anh (“ảnh hưởng nguy hại” của nó) là mua quá nhiều hàng hóa nước ngoài mà số lượng hàng hóa Anh bán cho người nước ngoài lại quá ít ỏi khiến trữ lượng vàng của quốc gia hao hụt đi. Los capítulos son cortos; las explicaciones son sencillas, aunque tratan temas normalmente muy complejos; el texto cubre una amplia diversidad de tiempos históricos y problemas económicos y tiene una organización relativamente impredecible, es decir, no hay manera de saber de que irá el siguiente capítulo, lo que engancha aún más y evita que esté uno esperando el período histórico o la teoría económica que más le interesa. Yoksa bu topraklarda azıcık bilginin bile yarattığı farkındalık inanılmaz ızdıraplara sebebiyet veriyor. The Arthashastra, for instance, was an ancient Indian text that informed economic policy in the empires of South Asia for centuries.Non posso che augurarmi che qualche editore si illumini d'immenso e traduca questo appassionante, utilissimo volumetto. Nông dân sản xuất thặng dư, và trả nó dưới hình thức tiền thuê đất cho những người thuộc tầng lớp quý tộc sở hữu đất đai, những người này sau đó mua khuy lụa và chân nến bạc từ các thợ thủ công. Ranging from ancient times to the present day, economic historian Niall Kishtainy introduces us to some of the key thinkers - Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Maynard Keynes, and others - while examining topics ranging from the invention of money to the Great Depression, entrepreneurship, and behavioural economics. Niall Kishtainy’s A Little History of Economics solves their problem: its brief, charming vignettes read effortlessly, yet faithfully capture the deep insights that have so profoundly transformed how we think about our world.

Yüksek para arzı = düşük faiz = yüksek yatırım = yüksek ulusal gelir ve istihdam” özellikle daralma döneminde doğrudur, ancak yeterli değildir.

Adam Smith (1723-1790): Zenginlik, insanlar için üretilen buğday, gömlek, bira ve kitap gibi faydalı mallar toplamıdır. Yazarın “klasik ekonomi” diye ifade ettiği tutum, kitabı kaleme alırken çok sık dünyayı bu gözle değerlendirmesi, analizlerini bu doğrultuda yapması çok canımı sıktı. For example, to understand John Maynard Keynes, remember that he rejected the idea that economies are like ‘round-bottomed roly-poly toys’ that, when pushed over, self-correct (108).

But Kishtainy does not begin with Riccardo or his more famous contemporary, Adam Smith—‘the father of modern economics’. Still, the degree of difficulty in authoring this kind of book is high and the author did well in writing an engaging and thoughtful text on an important discipline that has a profound impact on us all. Cuốn này giới thiệu các lý thuyết kinh tế quan trọng, qua đó cung cấp cho người đọc những ý tưởng rất căn bản về sự vận hành của nền kinh tế, đồng thời đóng vai trò như một tấm bản đồ cho những ai quan tâm đến một khía cạnh cụ thể của ngành khoa học này có thể dựa vào để tìm kiếm những tài liệu nghiên cứu sâu hơn. The chapter on Milton Friedman, for example, is slightly incomprehensible, but so is monetarism in general.

Phần thưởng của tự nhiên sẽ sớm đơm hoa kết trái trong các nhà máy chứ không chỉ ở trên các con sông và cánh đồng. Họ phải vác ô liu đi loanh quanh để đổi lấy giầy và phải đủ may mắn để tình cờ gặp một người có giày đang cần ô liu. Pero esta característica, la de usar leyes, modelos y matemáticas, ciertamente convierte a la economía en uno de los esfuerzos intelectuales más originales y fascinantes en las ciencias humanas. Nếu chỉ những người thuộc tầng lớp quý tộc có ruộng đất bị đánh thuế thì nông dân sẽ có nhiều nguồn lực hơn để canh tác đất đai.

Khi hàng nhập khẩu bị đánh thuế, các doanh nghiệp của đất nước kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng những người bình thường sẽ phải trả thêm tiền cho thực phẩm và quần áo mà họ cần.Thorstein Veblen (1857-1929): Arzular, kişinin geçmişinden, kültüründen, çoğu ekonomi teorisinin ilgisiz kaldığı alandan gelir.  • Fruugo ID: 258392218-563234582
  • EAN: 764486781913
  • Sold by: Fruugo

Delivery & Returns

Fruugo

Address: UK
All products: Visit Fruugo Shop